Month: February 2019

มีรถยนต์ก็ต้องมีประกันรถยนต์ เหตุผลไม่ต้องคิดเยอะมากว่าทำไมเราจะต้องให้รถมีประกันด้วย อย่าลืมว่ารถเราที่ซื้อมากวาจะผ่อนหมดไม่ใช่ง่าย กว่าจะได้ไม่ใช่ราคาถูก ๆ ถ้าหากเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันขึ้นมาเพราะอุบัติเหตุร้ายแรงมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูง หรือค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ หากเราซื้อประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะเบากระเป๋าเราไปเพราะประกันจะรับผิดชอบให้นั่นเอง เลือกประกันรถยนต์แบบไหนให้ดีที่สุด คุ้มที่สุด จ่ายเบี้ยไหวได้ความคุ้มครองที่เหมาะ ก่อนจะเลือกประกันที่เหมาะสมได้รับความคุ้มครองที่ดีสำหรับรถยนต์ของคุณ ต้องดูก่อนว่าเป็นรถแบบไหนหากเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่ออกมาใหม่ ๆ รักดั่งไข่ในหินก็แนะนำว่าต้องเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 เพราะจะคุ้มครองได้ครอบคลุมมากทั้งรถเราและรถของคู่กรณีรวมถึงคนนั่งในรถด้วย และ รถหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ค่ารักษา และอื่น ๆ ประกันชั้น 1 จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ส่วนนี้ก็ต้องยอมรับกับค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าแบบอื่น ๆ ด้วย แต่ถ้าหากมากในด้านของความคุ้มค่ายังไงมันก็คุ้มกว่าแน่นอน แล้วถ้าเป็นรถยนต์ที่ซื้อมาหลายปีแล้ว 10 ปี...

Read More →

The most common appliance which is intensively used by low and high income group all over the world is refrigerator due to reasons of Global Warming. It helps in cooling and its impairment may result...

Read More →

Have you ever been thinking of what design will you go into when it comes to your kitchen? Well, it is one of the most critical parts of a home where dull moments can happen....

Read More →